بازتاب خلق آثار هنری در حوزه شاهنامه باید به معرفی بیشتر آن منجر شود
1399/09/01

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، لادن اورنگی افزود: شاهنامه یکی از شیوا ترین و مهم ترین نسخه های خطی در دوره های اسلامی محسوب می شود و به دلیل تنوع مضامین، توانسته است سلیقه ها و دیدگاه های مختلف را از زمان سروده شدن در راستای تولید محتواهای مختلف جلب کند و منبع الهام برای خلق آثار هنری شود.

وی تصریح کرد: شاهنامه فردوسی در حافظه تاریخی مردم زیست کرده و می کند و تاثیر خود را در آفرینش آثار ادبی و هنری به جا گذاشته و می گذارد.

وی یادآور شد: در گذشته شاهنامه خوانی، سنتی رایج و پایدار در بین مردم بوده و کارکرد آموزشی، تربیتی داشته و سبب پر شدن اوقات فراغت مردم می گشته است ولی متاسفانه امروز این ارتباط کمرنگ تر شده و سال های زیادی از شاهنامه غافل بودیم، اما برگزاری جشنواره های ادبی و هنری، شاهنامه خوانی و دیگر کارکردهای هنری می تواند برای احیای آن موثر باشد.

اورنگی اضافه کرد: برگزاری دوسالانه ملی نقاشی شاهنامه فردوسی مورد توجه هنرمندان سراسر کشور قرار گرفته و جنب و جوش خوبی را در فضای هنری به راه انداخته چرا که این جشنواره هم وزن رویدادهای هنری بین المللی است.

این استاد دانشگاه گفت: سال هاست که در حوزه شاهنامه فردوسی که سطح بالایی دارد، رویداد هنری بزرگ و مهمی برگزار نشده است، امیدوارم برگزاری دو سالانه ملی نقاشی شاهنامه فردوسی در سال های آتی تداوم داشته باشد.

وی در پایان افزود: خردمندی که یکی از صفات بارز خداوند متعال است در ابتدای شاهنامه به عنوان یکی از اساسی ترین اصول و پرداخت ها محسوب می شود و فرهنگ صلح، عشق به زندگی، سعادت انسان، پرهیز از جنگ و ویرانگری، نوع دوستی، نگهبانی از استقلال سرزمین در برابر حجوم بیگانگان، تقویت همبستگی ملی، وطن پرستی و دوری از نژاد پرستی از جمله پیام ها و پندهای شاهنامه فردوسی محسوب می شود.