اعلام نتایج داوری بخش آذین بندی و نورآرایی جشنواره خانه بهار مشهد 1400
1399/09/03

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، در بخش آذین بندی و نورآرایی جشنواره خانه بهار مشهد 1400، تعداد 456 اثر از سوی هنرمندان به دبیرخانه ارسال شد که تنها 7 اثر در بخش نورآرایی مورد انتخاب هیات داوران قرار گرفت.

همچنین هیات داوران به دلیل کیفیت پایین و تکراری بودن طرح ها در بخش تزئینات شهری (آذین بندی)، آثار واصله به دبیرخانه را شایسته انتخاب و اکران در سطح شهر ارزیابی نکردند و برای این بخش ازجشنواره خانه بهار مشهد 1400 فراخوان مجدد منتشر خواهد شد.