اعلام نتایج داوری بخش دیوارنگاری جشنواره خانه بهار مشهد 1400
1399/09/05

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، در بخش دیوارنگاری جشنواره خانه بهار مشهد 1400، تعداد 410 اثر از سوی هنرمندان به دبیرخانه ارسال شد که 18 اثر در بخش دیوارنگاری مورد انتخاب هیات داوران قرار گرفت.

همچنین هیات داوران از میان 32 رزومه ارسالی به دبیرخانه، تعداد 24 رزومه را انتخاب کردند که پس از معرفی موضوع و مکان به هنرمندان مذکور و دریافت اثر، داوری مرحله دوم صورت خواهد گرفت و سپس از منتخبین جهت حضور در کارگاه عملی دعوت می شود.

یادآوری می شود، پس از جانمایی آثار و انتخاب دیوار، دبیرخانه بهار مشهد 1400 با هنرمندان برگزیده در این بخش تماس حاصل می نماید.

برای اطلاع از اسامی منتخبین به سایت مدیریت امور هنری شهرداری مشهد مراجعه نمایید.

www.art.mashhad.ir