شاهنامه فردوسی می تواند در هویت یابی نسل های تازه موثر باشد
1399/09/05

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، بهنام کامرانی افزود: شاهنامه ی فردوسی هم به لحاظ کلام ، هم به خاطر جایگاه و محتوای اسطوره ای باعث قوام و دوام فرهنگ ایرانی شده است .

وی تصریح کرد: نقاشی های شاهنامه پر دامنه ترین نقاشی های تاریخی ما محسوب می شود و از بستر آن جنبه های سبک شناسانه و ظرفیت های هنری مشهود است .

این استاد دانشگاه یادآور شد: از رهگذر نوع شناسی روایت های تازه و ظرفیت های امروزی و توانایی رسانه های جدید و سینما می توان شاهنامه را برای مردم و به ویژه نسل تازه دوباره تعریف و آموزش داد .

وی با تاکید بر لزوم افزایش داستان های شاهنامه فردوسی در قالب های هنری خاطرنشان کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی و قسمت پژوهش و آرشیو می تواند تاثیرات این رویداد را پر رنگ تر کند .

داور دوسالانه ملی نقاشی شاهنامه فردوسی گفت: پیام شاهنامه در چند جمله خلاصه نمی شود اما هیچ خونی در شاهنامه به ناحق ریخته نمی شود و پاک نهادی و مروت و مردانگی مهم ترین پیام های آن هستند .

کامرانی افزود: شاهنامه متعلق به همه ی نژادها و اقوام ایران است و با این جشنواره می توان بر این وحدت تاکید کرد و حتی دامنه اش را از مرزها فراتر برد .

وی در پایان تصریح کرد: برگزاری جشنواره های مرتبط با موضوع فردوسی و شاهنامه می تواند توجه نسل جوان را به فرهنگ ایرانی جلب و آنها را به ارزش های آن واقف سازد .