منتخبان مرحله اول بخش تک اثر (داستان کوتاه و روایت نگاری) جایزه ادبی مشهد مشخص شدند
1399/09/08

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، بهزاد چوپانکاره افزود: هیات انتخاب و داوران مرحله اول در بخش روایت نگاری 27 اثر را برای حضور در مرحله بعد اعلام کردند.

وی تصریح کرد: همچنین هیات انتخاب بخش داستان کوتاه 60 اثر را به عنوان منتخبین دور اول بخش تک داستان منتشر نشده اعلام کردند.

گفتنی است، احسان عبدی پور دبیر و حبیبه جعفریان، محبت محبی و قاسم فتحی داوران بخش روایت نگاری و همچنین فرهاد بردبار دبیر و وحیده ابراهیم زاده و کاظم آقایی هیات انتخاب بخش داستان کوتاه را تشکیل داده و حسین لعل بذری دبیری جایزه ادبی را بر عهده داشت.

dastan asli revayat asli