از آثار رسیده به جایزه ادبی مشهد می توان محتوای « خاطره جمعی » را نگارش کرد
1399/09/18

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، وحیده ابراهیم زاده افزود: باید چراغ ادبیات را روشن نگه داریم چرا که در فرهنگ نقش بسیار مهمی دارد.

وی تصریح کرد: ادبیات از کودکی تا بزرگسالی در حال گسترش نظام فکری ذهنی و فرهنگ یک انسان نقش دارد.

وی خاطر نشان ساخت: در خانواده های ایرانی ادبیات از کودکی نقش مهمی دارد و به خاطر همین اهمیت به آن توجه ویژه می شود.

ابراهیم زاده یادآور شد: برگزاری جشنواره ای در سطح و کیفیت جایزه ادبی به تاثیر از فرهنگ ادبی حاکم بر جامعه، نقش پررنگی دارد.

عضو هیات انتخاب مرحله اول داستان ( تک اثر) گفت: برگزاری هر جشنواره ای که در خصوص فرهنگ و ادبیات باشد، سبب روشن کردن و روشن نگاه داشتن چراغ ادبیات است.

وی افزود: جشنواره ها تلاش دارند تا جریان سازی فرهنگی به صورت غیرمستقیم در بین هنرمندان شکل بگیرد.

ابراهیم زاده تصریح کرد: چاپ کتاب از آثار برتر جشنواره جایزه ادبی مشهد نشان دهنده سطح کیفی بالای
آن است.

وی در پایان اظهار کرد: هر قدم فرهنگی که از طرف دوست داران و اهالی فرهنگ برداشته شود در واقع مطالبه ای است در جهت جریان سازی ارتقا فرهنگ کشور، پس از متولیان فرهنگ کشور، حمایت بیشتری در این خصوص انتظار می رود.