فراخوان بخش آذین بندی جشنواره خانه بهار مشهد 1400
1399/09/19

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، به منظور بهره گیری از ظرفیت هنرمندان در زیباسازی و ارائه طرح های خلاقانه هنر شهری در آستانه سال نو، شهرداری مشهد، فراخوان بخش آذین بندی جشنواره هنرهای شهری خانه بهار " مشهد 1400" را منتشر می نماید. 

گفتنی است این بخش از جشنواره مشخصا شامل آذین ها و آرایه های قابل پیوست بر سازه های شهری و در برگیرنده عناصر و نگاره هایی است که بتواند فضای شهری را متناسب با نشاط بهارانه و اعیاد شعبانیه آراسته کند.

در صورت نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره  38413900  تماس حاصل فرمایید. 

 

فراخوان آذین بندی

پیوست فراخوان آذین بندی