یادمان های هنری بهار 1400 دارای پیام و مفهوم است
1399/09/27

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهری شهرداری مشهد گفت: آثار دریافتی برای بهار1400 در بخش یادمان ها نسبت به سال های قبل از پختگی بیشتری برخوردار است و هنرمندان به دنبال رساندن پیام و مفهوم در ساخت المان خود بوده اند.

به گزارش اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد، احمدرضا سلامی در حاشیه بازدید از آثار رسیده به دبیرخانه خانه بهار مشهد 1400 افزود: علی رغم پیش آمدن وضعیت فعلی کشور به علت شیوع ویروس کرونا، هنرمندان با تمام وجود تلاش کرده و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره خانه بهار مشهد 1400 ارسال کرده اند به همین منظور باید به آنها تبریک و دستمریزاد گفت.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه محورهای فراخوان خانه بهار مشهد 1400؛ هویت، دستاورد و نگاه به آینده بوده، هنرمندان به خوبی توانسته اند افکار خود را در قالب هنری به واقعیت نزدیک کنند.

وی تصریح کرد: تقارن نوروز 1400 و قرن جدید نیازمند ایجاد فضایی مفرح و شاد می باشد و اینگونه فعالیت های هنری می تواند سبب بوجود آوردن لحظاتی شاد برای زائرین و مجاورین شود و لحظاتی را فارغ از بیماری کرونا به خوبی و خوشی سپری کنند.