در این بخش اطلاعات هویتی خود را که در بخش تکمیل ثبت نام وارد نموده اید مشاهده مینمایید.

توجه داشته باشید اگر تاکنون اقدام به تکمیل ثبت نام ننموده اید میبایست حتما از طریق این لینک اقدام به تکمیل ثبت نام نمایید .

در غیر اینصورت امکان شرکت در بخش های مختلف جشنواره را نخواهید داشت.