درباره ما

به نام خدا

شهرداری مشهد، سازمانی با ۱۱۴ سال سابقه، سومین شهرداری قدیمی ایران پس از تبریز و تهران محسوب می‌شود و به‌عنوان متولی اداره شهر، علاوه بر انجام امور عمران، آبادانی و تامین خدمات و رفاه شهروندان، ارتقاء و بهبود کیفیت محیط شهر را نیز دنبال می‌کند.

این در حالی است که با توجه به موقعیت فرهنگی ویژه مشهد، به‌سبب وجود بارگاه امام هشتم شیعیان، حضرت رضا (ع) و جایگاه تاریخی آن در پهنه منطقه فرهنگی خراسان بزرگ، همواره ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار داشته است.

توجه به ارزش‌آفرینی هنر برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی، در ساختار مدیریت هنری این ابرسازمان، ۱۳ سال پیش در قالب خانه‌ هنرمندان شهرداری مشهد تعریف شد تا با تقویت فعالیت‌های گوناگون هنری، بستری مناسب برای حضور هنرمندان در ارتقاء هویت بصری شهر را فراهم سازد.

سلسله جشنواره‌های هنرهای شهری مشهد که تاکنون در ۱۳ بهار برگزار شده، از برنامه‌های سالانه خانه هنرمندان شهرداری مشهد است که در ۱۴مین دوره خود با رویکردهای جدید و در مقیاسی بین‌المللی به‌دنبال ایجاد فضایی خاطره‌انگیز برای مجاوران و زائران حرم مطهر رضوی است.

ارکان جشنواره

سید عبدالله ارجائی

رئیس جشنواره

شهردار مشهد‌الرضا(ع)

بهزاد چوپانکاره

مدیر برگزاری جشنواره

مدیر امور هنری شهرداری مشهد

مهدی یک پسر

دبیر جشنواره

موسی حجازی

دبیر اجرایی آذین های نوروزی

عاطفه مصدقیان

دبیر اجرایی دیوارنگاری

کریم جشنی

دبیر اجرایی هنرهای نمایشی

مهدی معطلی

دبیر اجرایی یادمان‌های نوروزی

مصطفی حسن زاده

دبیر اجرایی مسابقه بین‌المللی

مسئول امور اداری اجرایی جشنواره:
احسان ژیان مرادی
مسئول امور مالی جشنواره:
حسن راستگو
مسئول پایگاه اینترنتی جشنواره:
سیدمحمدرضا زنده‌دل
مسئول زیرساخت های مجازی:
سید احمدرضا عابدی
مدیر هنری جشنواره:
سید محمدرضا میری
مدیر رسانه جشنواره:
محمد اسکندری نژاد
مسئول دبیرخانه جشنواره:
سید مجتبی ذبیحی
مسئول فضای مجازی و تبلیغات رسانه:
مجید ظریف
مسئول امور پشتیبانی جشنواره:
سید مسعود حسینی
صادق علیدادی
اکبر کریمی
سارا توحیدی
فائزه چراغچی
حسین زوارزاده
سعید نصرآبادی
حسین سیامک
سید هاشم موسوی