Skip to main content

بازسازی المان‌ها در امسال بی‌سابقه بوده است

👤یوسف اسماعیل زاده؛ معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

🔹بخشی از المان‌های ما برای سال ۱۴۰۳ در این کارگاه‌ها در حال بازسازی است. در این کارگاه بخشی از آثار به دستان توانمند هنرمندان مشهدی بازسازی و جانمایی خواهد شد.
🔹وی با بیان اینکه امسال بیش‌از حدود ۶۷۰ اثر در نقاط مختلف شهر جانمایی خواهد شد، ادامه داد: ۳۵۰ اثر جدید بوده و ۹۰ عنوان اثر از سال‌های گذشته است. این ۹۰ عنوان اثر شامل مجموعا حدود ۳۰۰ المان است. تلاش می‌کنیم فضای شهر را با کمک هنرمندان، پوشش‌های رسانه و فضاسازی متفاوت شهری یک فضای متفاوت نیز برای سال ۱۴۰۳ رقم بزنیم.
🔹اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه امسال اولین بار است که ما با این حجم از بازسازی المان‌ها را ترمیم می‌کنیم، خاطرنشان کرد: تاکنون این نوع بازسازی المان در شهر مشهد و در حوزه فرهنگی بی‌سابقه بوده است.
🔹وی افزود: این المان‌ها در انبارهای شهرداری مناطق بوده و غالبا از نوع صرفه‌جویی و کمک به هویت شهری، بازسازی شده است.

ثبت یک نظر