Skip to main content
یادمان های نوروزی

یادمان علم و ادب

توسط 28 فروردین 1401No Comments

نام اثر: علم و ادب

 

بخش: یادمان های نوروزی

 

هنرمند: مریم سیفی

محل نصب: چهارراه امامیه ، داخل بوستان شاهد

پادکست دلنشین یادمان علم و ادب را بشنوید

قصه‌ها می‌گویند مردمی باشید که از عمق وجودتان دوست دارید باشید. مردمی باشید که به خودش بودن، افتخار می‌کند. مردمی باشید که هرگز برای “خودش بودن” از بیگانه‌ای اجازه نمی‌گیرد. مردمی باشید که آن‌قدر عشق و شادی در وجودش دارد که هرگز آن را از دیگرانی که نمی‌شناسد، درخواست نمی‌کند.

ما مردم فقط با این نگاه در کنار هم تغییر می‌کنیم؛ رشد می‌کنیم.

درست مثل نهال‌های کوچک، پوسته‌های پیر و کهنه را می‌شکافیم و دور می‌ریزیم و هر بهار جلوه‌ای تازه ‌پیدا می‌کنیم؛ بی‌وقفه بالنده‌تر، بلندتر، قوی‌تر و صد البته زیباتر می‌شویم. و درحالیکه آسمان را عاشقانه‌تر و گسترده‌تر در آغوش می‌کشیم، روشنایی آن را با همه شاخ و برگ‌های خود مشتاقانه، لمس می‌کنیم.

کوتاه و کوته فکر ماندن، رسم ما مردم این دیار نیست. سرنوشت ما، سرنوشت قله‌هاست.

سرنوشت بلندایی امن و با وقار!

اگر حواسمان جمع آن‌ها که از میان ما به قله‌های علم و ادب و اندیشه و افتخار رسیده‌اند، نباشد، پرتِ روزمرگی می‌شویم.

آن وقت است که از رشد و قد کشیدن باز می‌مانیم. به وقت پیدا کردن جای پارک خودمان را گم و به جای اندیشه‌ها به کارت های اعتباری مان افتخار می‌کنیم.

لابه‌لای دغدغه‌های رشد نیافته، خانواده می‌سازیم؛ حتی جرات می‌کنیم بچه دار شویم و به آن بزرگ شدن می گوییم.

نه قد و قوارۀ ما مردم این سرزمین خیلی بلندتر از این حرف‌هاست.

آن‌قدر بلند و وسیع که می‌توانیم تماشاچی انعکاس خداوند در هستی باشیم.

آن‌قدر که هم‌قدم بهار که جوانه‌ها رشد می‌کنند و صدای چلچله‌ها که از دور دست به گوش می‌رسد با افتخار می‌ایستیم… با کمک دست‌های نامرئیِ با هم بودن، هر غیرممکنی را ممکن می‌کنیم و همه با هم به اوج می‌رسیم.

فراموش نکنیم اگر می‌خواهیم علم، ادب و فرهنگ را احیا شود باید در نخستین گام مفاخر و اندیشمندان این مرز و بوم را در چشم و دل همۀ مردم زنده کنیم.

باید همه را به این درک برسانیم که جهان امروز ما به بزرگانی شبیه فردوسی و خواجه نصیرالدین توسی نیازمند است.

یادمان نرود هویت ملی بدون در نظر گرفتن هویت علمی و فرهنگی بی‌معناست و ملت بی هویت پوسته شکننده‌ای است که با هر بادی می‌شکند.

با همین تدبیر، ایستگاه علم و ادب، نیکوداشتی‌ست برای مفاخر علم و ادب و فرهنگ خراسان. در این سازۀ هنرمندانه یکی از شخصیت‌ها در حال مطالعه و شخصیت دیگر در حال مطالعه روزنامه است.

دو کیو آر کد در این اثر قرار می گیرد، یکی از کیو آر کدها به اطلاعات مفاخر علم و ادب مشهد و کیو آر کد دیگر به اطلاعات روزنامه شهرآرا وصل می شود.

ثبت یک نظر