Skip to main content
نگارخانه

رونمایی دیوارنگاره‌های منتخب “روشنای شهر ۶”

آثار برگزیده فراخوان طراحی روشنای شهر ۶ در بیش از ۱۷ مکان شهر در قالب دیوارنگاره‌های سطح ۱ در دست اقدام قرار گرفت و آثار به اتمام رسیده در مراسمی رونمایی گردید.

ثبت یک نظر