Skip to main content
نگارخانه

مرمت و بازپیرایی سه اثر هنر شهری

توسط 16 بهمن 1402No Comments

در ادامه مرمت و بازپیرایی المان های شهری مشهد، مرمت آثار گنبد و پرنده ، ترنم برگ‌ها و پرنده‌های فیروزه‌ای به اتمام رسید.

این آثار در سالهای گذشته در محل‌های آیلند میانی احمدآباد و میدان حافظ نصب گردید که جلوه و معنای زیبا به فضای شهری افزود.

ثبت یک نظر