Skip to main content
نگارخانه

گزارش جلسات بررسی آثار 1403 – روز دوم و سوم

توسط 15 آذر 1402No Comments

روز دوم و سوم از سلسله جلسات بررسی، جانمایی و انتخاب آثار تزئینات و المان‌های موقت شهری ویژه استقبال از بهار ۱۴۰۳ با حضور شهرداران و معاونین اجرائی و فرهنگی مناطق ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲

ثبت یک نظر