Skip to main content
اخبار

آثار تعاملی هنوز به پختگی نرسیده اند

توسط 28 دی 1401No Comments

حسین ششکلانی، هنرمند و داور بخش تعاملی جشنواره، درباره بخش هنرهای تعاملی شهری می گوید: آثار تعاملی پیش از این هم در جشنواره تولید می شده ولی دو سالی است که با در نظر گرفتن بخشی مجزا به صورت تخصصی تر به این موضوع پرداخته می شود؛ اتفاقی که دریچه ای برای تولید آثار خاص تر باز کرده است.
او ادامه می دهد: هنرهای تعاملی به معنی مشارکت هنرمند و مخاطب در نهایی شدن یک اثر هنری است. یعنی با حضور مخاطب یا کاری که او انجام می دهد، اثر کامل می شود و مفهوم پیدا می کند.
ششکلانی با اشاره به اشکال مختلف آثار تعاملی بیان می کند: برخی آثار به شکل مکانیزمی هستند، یعنی مخاطب باید حرکتی روی آن انجام دهد. بیشتر طراحان صنعتی در این فضا کار می کنند. برخی آثار تعاملی هم مفهومی تر هستند که توسط هنرمندان تجسمی و معماری تولید می شوند.
این هنرمند یادآور می شود: هنوز هنر تعاملی در کشور به درستی تعریف نشده است و درک درستی -چه از لحاظ دید هنری، چه برخورد مخاطب با آن- وجود ندارد. آثاری هم که در جشنواره داوری شدند، به پختگی کامل نرسیده بودند.
او ابراز امیدواری می کند بعد از پایان جشنواره، آثار تحلیل و در کارگاه ها و دانشگاه ها به هنرهای تعاملی پرداخته شود تا افرادی که می خواهند سال آینده در این بخش شرکت کنند از لحاظ نظری و مفهوم بهتر متوجه موضوع شوند و کارهای بهتر ارائه کنند.
ششکلانی با اشاره به شیوه دریافت آثار در جشنواره خاطرنشان می کند: برخی افراد بعد از حضور در کارگاه های آموزشی، اثرشان را ارائه دادند و برخی به صورت مستقیم در سایت ثبت نام کردند که البته در مجموع از لحاظ کیفیت تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشتند. به نظر من کارگاه ها باید تداوم سالیانه داشته باشند تا بتوانند در رشد کیفیت آثار تأثیر بگذارند.
این هنرمند یادآور می شود: بیشتر آثار رسیده به جشنواره به صورت مکانیزمی و در قالب بازی ساخته شده بودند و وجه هنری آن ها بسیار کم رنگ بود؛ اما به نظر من هرچه جلوتر برویم اتفاقات بهتری رخ می دهد، چون نگاه زیباشناسی مخاطب هم بهبود پیدا می کند و مشارکت فعال تری خواهد داشت. به این ترتیب کار از مونولوگ بودن خارج می شود و دیالوگ شکل می گیرد.
ششکلانی با تأکید بر اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی بیان می کند: ما در جلسات داوری آثار را نقد و سپس داوری می کنیم. حال اگر این نقد پیش از جلسه داوری و در قالب کارگاه با حضور خود هنرمند صورت گیرد، اتفاقات بهتری رخ می دهد و کیفیت آثار رشد و بهبود پیدا می کند.

ثبت یک نظر