Skip to main content
اخبار

آثار هنری شهری باید تعاملی باشد

توسط 13 شهریور 1402No Comments

 

محمد تقی باقری از هنرمندان هنرهای شهری و داور بخش هنرهای نوری سال گذشته، مهم‌ترین موارد برای ارسال آثار را دقت در طراحی و کیفیت متریال و مصالح عنوان کرد.

وی در خصوص موضوعاتی که می‌تواند در فضای شهری مشهد مورد توجه قرار گیرد افزود: یکی از مهمترین رسالت های هنرمندان در رویداد هنرهای شهری مشهد را موضوع زیارت عنوان کرد که امری بدیهی است و تداعی کننده زیارت مردم شهر مشهد از حرم باشد، نه فقط زائرانی که به مشهد می‌آیند.

باقری خاطرنشان کرد: آثار باید تعاملی باشد یعنی ارتباط اثر با مردم شهر در نظر گرفته شود و مردم محور باشد.

ثبت یک نظر