Skip to main content
اخبار

آثارهنری شهری به زندگی معنا می بخشند

توسط 13 شهریور 1402No Comments

 

حسین ششکلانی از اساتید پیشکسوت هنرهای شهری و داور ادوار هنر‌های شهری مشهد، در مورد جشنواره هنرهای شهری و اثرگذاری آن در محیط شهری گفت: مباحث زیباشناسی در شهر، اجتماع و حتی رفتارهای فردی بسیار مهم است.
وقتی برای زیباسازی فرمی وجود داشته باشد تا بر اساس آن زیباسازی تعریف شود بسیار راهگشا خواهد بود.
زیرا هنرمندان آثاری را شکل می‌دهند که همراه با تفکر است و بر اساس تفکر شکل می‌گیرد و به زندگی معنا می‌دهد.
هنرمندی که به معنای زندگی فکر می‌کند به واسطه آن آثار هنری مستقلی شکل می‌گیرد و به جامعه تفکر می‌بخشد.

وی در مورد نقاط قوت این جشنواره افزود:
از آنجائیکه شهرداری متولی این جشنواره می باشد و امور شهری مسئول سازمان دادن به روابط اجتماعی می‌باشد و اجراء این آثار در سطح شهر باعث تعامل مردم با آثار و شهر می شود پس شهرداری در زمینه روابط اجتماعی موفق بوده است.

یکی از نکات مهم اینست که در طول سالیان برگزاری جشنواره آثار از لحاظ هنری و کیفی بسیار رشد بالایی داشته اند.
اگر شهرداری با هنرستانها و دانشگاه های هنر تعامل ایجاد کند و بخش های جشنواره به عنوان واحد درسی تدریس شود، شاهد پیشرفتهای بسیار و جهش بالای جشنواره خواهیم بود.

ثبت یک نظر