Skip to main content
اخبار

آغاز بازپیرایی یادمان “سیمرغ”

 

این یادمان از آثار مرتبط با حوزه پاسداشت فردوسی و شاهنامه فردوسی است که در سال ۹۵ توسط آقای محمدحسین ماموریان از هنرمندان هنرهای شهری، اجرا و نصب گردید.

باتوجه به گذشت زمان و نیز موقعیت جغرافیایی نصب اثر که در ارتفاع و در معرض شرایط جوی سخت قرار داشت، اثر موجود دچار نقایص و آسیب گردیده و پس از بررسی کارشناسی صورت گرفته، ضرورت بازپیرایی و مرمت احصا و در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است این اثر به ارتفاع ۱۳.۵ متر در بوستان وفا نصب گردیده است.

ثبت یک نظر