Skip to main content
اخبار

اختصاص دو پهنه ویژه به کودکان در استقبال از بهار ۱۴۰۲

توسط 10 خرداد 1402No Comments

یوسف اسماعیل زاده، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد: ?دو پهنه اختصاصی جهت استفاده کودکان و خانواده‌هایشان در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

جانمایی اولین مکان رویداد کودک در میدان جانباز با ایجاد المان های تعاملی در بحث ایرانشناسی و آشنایی با گونه‌های جانوری و گیاهی در حال انقراض است.

بوستان امت واقع در منطقه۵ دومین مکان رویداد کودک انتخاب شده و بنا است تا کودکان از فضاهایی با تمرکز بر بازی و نشاط استفاده کنند.

ثبت یک نظر