Skip to main content
اخبار

از مجموعه دیوارنگاره‌های مرتفع مشهد در ایام نوروز دیوارنگاره «سرو خراسان» در بولوار میثاق

توسط 20 فروردین 1401No Comments

دیوارنگاره «سرو خراسان» بر اساس درخت باستانی “سرو کاشمر” که نماد و الگوی کهن قوم ایرانی بوده در بلوار میثاق ترسیم شده است.

“سرو کاشمر” یک درخت قدیمی بوده که در ادبیات ما از جمله شاهنامه فردوسی و ابیات شفیعی کدکنی و همچنین در معماری تخت جمشید از آن استفاده شده است.

روایتی در افسانه‌ها وجود دارد که این درخت را زرتشت از بهشت آورده و در کشمر که همان کاشمر امروزی است، می‌کارد؛ این درخت سالیان درازی پابرجا بوده و از سایه بسیار بزرگ آن حیوانات زیادی استفاده می‌کردند.

روزی متوکل عباسی که آوازه این درخت را شنیده بوده، دستور قطع آن را به والی خود در خراسان می‌دهد تا با شتر قسمت‌هایی از آن را برایش بیاورند و پس از قطع درخت، همانطور که گفته شده بود، متوکل به قتل می‌رسد.

در شاهنامه نیز در ابیاتی به این درخت اشاره شده که قسمتی از یک بیت نیز در این دیوارنگاره در آمده است. دیوارنگاره «سرو خراسان» در متراژی به وسعت بیش از ۵۰۰ متر مربع بر دیواره ای در میثاق ۲۲ نقش بسته است.

ثبت یک نظر