Skip to main content
اخبار

المان “قاب قلوب عاشقان” مرمت شد.

به همت اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، قاب قلوب عاشقان از آثار منتخب بهار ۹۹ توسط خانم فاطمه صادقی زاده یزدی ساخته شده است که اکنون در محل میدان پنجتن مرمت و بازپیرایی گردید.

این قاب مشتمل بر ۵ ستون که هرکدام برگرفته از گل ختایی و به شکل قلب است که با مضمون امام رضا علیه السلام طراحی و تولید گردیده است.

ثبت یک نظر