Skip to main content
اخبار

انتشار پیوست جانمایی مکان های نصب آثار بخش بین الملل

توسط 6 آذر 1400No Comments

پیوست شماره دو، شامل اطلاعات تصویری و جغرافیایی اماکن دارای قابلیت نصب آثار شهری بخش بین الملل جشنواره بین المللی هنرهای شهری مشهد منتشر شد.
این پیوست به منظور سهولت در جانمایی، طراحی و ایده پردازی هنرمندان در تهیه آثار بخش بین الملل برای نخستین بار تهیه و منتشر گردیده است.

صث

ثبت یک نظر