Skip to main content
اخبار

تجلی نشاط معنوی در نوروز مشهد

توسط 3 آذر 1401No Comments

نشاط اجتماعی و معنوی

 رئیس اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، با اشاره به هم زمانی ماه مبارک رمضان و عید نوروز 1402 می گوید: ما امسال سه محور اصلی شامل بهار، امام رضا(ع) و ماه مبارک رمضان را برای جشنواره هنرهای شهری مشهد در نظر گرفتیم. یعنی در هر شش بخش این رویداد بر تولید آثاری مرتبط با ماه مبارک رمضان تأکید کرده ایم که برخی از این آثار در قالب آذین بندی و چراغ های شهری و برخی در قالب رویداد و سرود و نمایش خواهند بود. در نشست های که با هنرمندان برگزار خواهیم کرد هم تأکید می کنیم که بخش مهم امسال جشنواره، ماه رمضان است.
علی مسافری، خاطرنشان می کند: البته ما باید از چند روز مانده به آغاز فصل بهار، فضای شهر را متناسب با حس و حال اجتماعی جامعه آماده کنیم، چون درهرحال اولین رویداد پیش روی ما نوروز است. اما از آنجایی که از چهارم فروردین، ماه مبارک رمضان هم آغاز می شود، ما ذیل محور نشاط اجتماعی و معنوی به این ماه پرداخته ایم و از آن به عنوان تجلی نشاط معنوی یاد کرده ایم. در فراخوان هم می بینیم متناسب با هر بخش زیر بخش هایی تعریف شده است مانند استفاده از احادیث، القاب و آیات قرآن، یا پرداختن به تصاویر مرتبط با همدلی و مساوات که می تواند برگرفته از ماه مبارک رمضان باشد.
مسافری با اشاره به بخش هایی که بیشتر می توانند به آماده سازی فضای شهر برای استقبال از ماه رمضان کمک کنند، توضیح می دهد: در ایام ماه مهمانی خدا، مردم معمولا بعد از افطار، در فضای شهر حرکت می کنند؛ از این رو آثاری که کارکرد نوری دارند و می توانند فضای شبانه شهر را تحت تأثیر قرار دهند بیشتر مدنظر ما هستند. درواقع عمده آثار مرتبط با ماه رمضان به صورت آذین بندی روی سطوح مختلف در فضای شهر اکران می شوند.
رئیس اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد درباره جزئیات هر یک از بخش ها نیز بیان می کند: در بخش هنرهای تعاملی شهری بر طـرح و ایده هایى که ترجیحا از آموزه هاى دینى و ظرفیت معنوى شهر مشهدالرضا(ع) بهره مند باشند، تأکید شده است. طرح هاى پیشنهادى بخش آذین بندی شهر برای ماه رمضان هم می توانند در برگیرنده مضامینی چون نمادها و نشانه هاى ماه مبارک رمضان، بهره گیرى از مفاهیم ماه  این ماه همچون مودت و مهربانى، احسان و همدلى بین مردم، آیات قرآن و احادیث با مضامین اخلاق اجتماعى باشند.او ادامه می دهد: همچنین در بخش آثار و آذین های نوری به استفاده از نمادها و نشانه هاى ماه مبارک رمضان اشاره شده است. در بخش سرود هم بر پرداختن به موضوعات همدلى و مهرورزى، همسایگى، استقبال از ماه مبارک رمضان و نشاط دینى و مفاهیم تربیتى و دینى مرتبط با ماه مبارک رمضان تأکید شده است.
مسافری همچنین درباره بخش های دیوارنگاری و آثار هنرهای نمایشی نیز می گوید: در بخش دیوارنگاری، در دیوارهای سطح یکمان چون نقاشی ها دائمی هستند می توانیم مناسبتی کار کنیم اما برای دیوارهای سطح دو با بهره گیری از هنر خوش نویسی به موضوعات مرتبط با ماه رمضان پرداخته خواهد شد. برای بخش آثار هنرهای نمایشی هم قرار است فراخوان مستقلی با مشارکت مساجد برای تولید نمایش هایی با موضوع ماه رمضان منتشر شود.

ثبت یک نظر