Skip to main content
اخبار

تقویت بعد مردمی در جشنواره هنرهای شهری مشه

توسط 20 آذر 1401No Comments

یوسف اسماعیل‌زاده، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در حاشیه داوری بخش هنرهای تعاملی جشنواره هنرهای شهری مشهد:

فراخوان این حوزه از دو مسیر منتشر شده، در مسیر اول، هنرمندان در کارگاه‌های مختلف شرکت کردند و حدود ۱۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

از این تعداد، پس از بررسی‌های اولیه در تیم داوری، ۳۸ اثر به بخش داوری رسید که امروز با حضور هنرمندان، این آثار بررسی می‌شوند.

در بخش فراخوان سایت نیز هنرمندانی از سراسر کشور حضور پیدا کرده‌اند و ۱۳۸ اثر در مجموعه بخش تعاملی جشنواره هنرهای شهری مشهد مقدس شرکت کردند.

امیدواریم جشنواره امسال، از جنس لمس مردمی باشد و مردم حس کنند که اتفاق جدیدی افتاده و این اتفاق نو در رویکرد تعاملی مردم با آثار، خودنمایی کند.

ثبت یک نظر