Skip to main content
اخبار

جانمایی المان‌های بهاری در ۳۵۰ نقطه شهری

توسط 2 اسفند 1402No Comments

 

جواد کیانی، معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

شانزدهمین دوره جشنواره استقبال از بهار با عنوان هنرهای شهری مشهد در بهار ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
فرآیندهای اجرایی این جشنواره از تابستان با انتشار فراخوان آغاز شده و پس از داوری آثار در بخش‌های مختلف فرآیند آنالیز، ساخت آثار و جانمایی در حال انجام است.
این جشنواره در بخش های گلستان، (ویژه المان های فضا سبز)، المان های موقت شهری، تزئینات شهری، دیوار نگاری، جشنواره نور و بخش هنرهای مردمی برگزار می شود.
در بخش های گلستان از جمله المان های موقت شهری، تزئینات شهری، دیوار نگاری و نور در مجموع بیش از ۲۰۰۰ اثر داوری شده است.

ثبت یک نظر