Skip to main content
اخبار

جانمایی ۷۰۰ المان در ۳۵۰ نقطه شهر مشهد مقدس

توسط 28 اسفند 1402No Comments

 

جاوید کیانی، رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در نشست خبری:

امسال شانزدهمین دوره استقبال از بهار با عنوان هنر‌های شهری مشهد در حال برگزاری است. فرایند اجرایی آن در تابستان با انتشار فراخوان آغاز شد که در بخش‌های گلستان، المان‌ها، تزئینات شهری، دیوارنگاری و جشنواره نوری و هنر‌های مردمی برگزار شد.
امسال ٧٠٠ المان توسط حوزه معاونت فرهنگی در ٣۵٠ نقطه شهری جانمایی شد و همچنان این جانمایی ادامه دارد. همچنین ٢٠ المان دائم با عنوان خانواده، مقاومت ایثار و شهادت و فرهنگ مهم رضوی جانمایی شده و ۶ هزار دیوارنگاری در دو بخش سطح یک و سطح دو اجرا شده است.
بخش جشنواره نور امسال در ۶ هکتار در مجموعه قدیمی کوهسنگی در حال انجام است و در مراحل پایانی است و به زودی افتتاح خواهد شد.

ثبت یک نظر