Skip to main content
اخبار

جشنواره بهار؛ به وسعت شهر

توسط 10 خرداد 1402No Comments

علی مسافری، رئیس اداره هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد:

?در سال های گذشته مدیریت شهری در جانمایی المان ها، تمرکز ویژه ای صرفا در برخی نقاط محوری شهر داشت، اما در سال جاری المان ها فرهنگی و هنری، با نگاه عدالت محور در نقاط مختلف شهر مشهد جانمایی شده است.

?همچنین به مکان رویدادها و ایجاد فضاهای جمعی ویژه مخاطبان کودک، نوجوان و خانواده توجه ویژه شده است.

?۴۵۰ المان با مضامین مختلف در سطح شهر مشهد نصب شده و امسال برای اولین بار المان هایی با محوریت کودکان و نوجوانان جانمایی شده است.

?مشهد در زیباسازی فضای شهری و نصب المان ها در بین سایر شهرهای کشور از لحاظ کمی سرآمد است، به لحاظ کیفیت نیز المان هایی با موضوعات مختلف در سطح شهر جانمایی شده‌اند.

ثبت یک نظر