Skip to main content
اخبار

جشنواره بین المللی رسانه خورشید؛ راهی برای شنیده شدن صدای زنان

توسط 16 مرداد 1402No Comments

مرضیه هاشمی، دبیر اولین جشنواره بین المللی رسانه خورشید، در مراسم رونمایی از پوستر اولین جشنواره بین‌المللی رسانه خورشید:
?ما عادت داریم بگوییم نقش زنان در مسائل دنیا کمرنگ است اما واقیعت چیز دیگری است که در رسانه استفاده می‌شود.
? این جشنواره سعی می‌کند مانند جمهوری اسلامی ایران به زنان سکو بدهد تا واقعیت‌ها را بگویند و با ایجاد یک حلقه ضد امپریالیسم واقعیت را به دنیا نشان دهیم و امیدواریم صدای زنان شنیده شود.

ثبت یک نظر