Skip to main content
اخبار

جمع‌‎بندی نهایی المان‌های نوروزی با شهرداران مناطق

توسط 10 خرداد 1402No Comments

یوسف اسماعیل‌زاده، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

? جلسه‌ هم‌اندیشی با شهرداران مناطق سیزده‌گانه شهرداری مشهد به منظور جانمایی المان‌ها و آذین‌بندی سطح مناطق برگزار شد.

?این نشست مشترک با حضور شهرداران، معاونان فرهنگی و اجرایی مناطق برگزار شد چراکه باید هماهنگی نهایی به منظور جانمایی المان‌ها و آذین‌بندی‌های شهری و نقاشی دیواری انجام می‌شد.

? جانمایی نهایی المان‌ها در این جلسه بررسی شد و نقاشی دیواری، آذین‌بندی، المان‌ها و فضاآرایی شهری نیز در این نشست جمع‌بندی شد تا وارد گام‌های اجرایی شویم.

ثبت یک نظر