Skip to main content
اخبار

حمایت از هنرمندان از راهبردهای اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

توسط 13 اسفند 1402No Comments

👤جواد کیانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در تشریح اقدامات هنرمندان در استقبال از بهار ۱۴۰۳ عنوان کرد:
🔹یکی از اولویت های اصلی این معاونت در دوره جدید، گشایش فصل تازه از مشارکت هنرمندان در فعالیت های فرهنگی و هنری است.
🔹در این خصوص در گام اول مطالبات باقی مانده هنرمندان استقبال از بهار ۱۴۰۲ به طور کامل تسویه گردید و فرآیندهای مالی استقبال از بهار ۱۴۰۳ نیز با حمایت شهردار مشهد در دستور کار قرار گرفته است.
🔹کیانی افزود: زمینه های بهره گیری از ظرفیت هنرمندان در مسائل شهری بسیار گسترده است و در دوره جدید مدیریت سعی می شود از تمام ظرفیت های موجود هنرمندان در تمامی رشته ها در راستای کمک به نشاط شهروندی و تعمیق هویت مشهدالرضا استفاده گردد.
🔹وی ادامه داد: از جلوه های مشارکت مدیریت شهری و هنرمندان همین موضوع استقبال از بهار و هنرهای شهری است که امسال نیز مشارکت بالای هنرمندان در این رویداد ملی نویدبخش بهاری دلنشین برای زائرین و مجاورین امام رضا (ع) است.

ثبت یک نظر