Skip to main content
اخبار

منتخبین کارگروه فرهنگی و هنری دبیرخانه نشان مشهد معرفی خواهند شد.

 

علی مسافری دبیر جشنواره نشان مشهد و رئیس اداره هنری شهرداری مشهد خبر داد: کارگروه فرهنگی و هنری یکی از مهمترین کارگروه‌های نشان مشهد الرضا است چرا که شهر مشهد شهر فرهنگ و معنویت و هنر است.

نامزدهای منتخب کارگروه فرهنگی و هنری نشان مشهد پس از جلسات متعدد و ارزیابی شاخص های تعیین شده به دبیرخانه نشان مشهد معرفی گردیدند.

از میان گزینه های نهایی، درنهایت گزینه برتر کارگروه فرهنگی و هنری انتخاب می‌گردد و به دبیرخانه رویداد نشان مشهد الرضا اعلام می گردد.

جشنواره نشان مشهد متشکل از 8 کارگروه در عرصه های مختلف برای معرفی چهره برتر شهر مشهد می باشد.

در هریک از این کارگروه ها، رتبه های برتر به دبیرخانه اصلی معرفی شده و سپس از میان همه این نفرات، یک نفر بعنوان منتخب جشنواره نشان مشهد معرفی خواهد گردید.

ثبت یک نظر