Skip to main content
اخبار

پایان مرمت ” به سوی نور”

 

یادمان دائم “به سوی نور” از آثار خاطره‌انگیز شهر مشهد است که سالها به عنوان نماد‌شهری در میدان آزادی (پارک ملت) نصب بود و بعد از آن به میدان پرواز در بلوار فرودگاه منتقل گردید و اثر هنرمند نام آشنا مرحوم یعقوب دانش دوست می باشد.

بخش‌های کتیبه این المان که به مرور زمان آسیب دیده بود، مجدد به صورت سنتی ساخته و نصب گردید.

اکنون این یادمان در محل بلوار فرودگاه، میدان پرواز نصب می‌باشد.

ثبت یک نظر